Skip links
rehabilitacja przy pomocy Lokomatu

Jak działa rehabilitacja przy pomocy Lokomatu? Nowa nadzieja dla osób po urazie rdzenia kręgowego

Uraz rdzenia kręgowego ma często nieodwracalne skutki. Takie, na które współczesna medycyna nie zna jeszcze odpowiedzi. Nie oznacza to jednak, że po urazie rdzenia kręgowego rehabilitacja nie jest potrzebna. Wręcz przeciwnie – to warunek konieczny poprawy funkcji motorycznych, a także usprawnienia działania wszystkich układów organizmu, niezależnie od rodzaju i poziomu uszkodzenia rdzenia

Do rehabilitacji można wykorzystać zautomatyzowane urządzenia takie jak Lokomat. Czym jest ta maszyna i w jaki sposób może Ci pomóc?

Lokomat – co to jest?

Unikatowe rozwiązania rehabilitacyjne dla pacjentów z ograniczoną sprawnością ruchową nie pozostają już w sferze marzeń czy literatury science fiction. Dziś istnieją urządzenia, które mogą wykonywać wiele czynności za pacjenta (nawet za niego chodzić!). Właśnie na tej zasadzie działa Lokomat – jedna z niewielu maszyn na świecie, która pomaga pacjentowi po urazie rdzenia kręgowego uzyskać funkcję chodu możliwie najbardziej zbliżonego do naturalnego.

Jak działa Lokomat? To urządzenie złożone z ortez zakładanych na kończyny pacjenta, elementu pionizującego, bieżni oraz systemu sterowania. Z zewnątrz Lokomat przypomina nieco zbroję lub zewnętrzny szkielet (w pewnym sensie jest to pierwowzór egzoszkieletu), który umożliwia umieszczonemu w niej pacjentowi utrzymanie pozycji pionowej i symulację chodu.

Rehabilitacja Lokomatem przynosi bardzo dobre efekty nie tylko w przypadku pacjentów po urazie rdzenia kręgowego. Dużą skuteczność ma również w leczeniu i rehabilitacji osób po udarach i urazach mózgu, chorych na stwardnienie rozsiane, dziecięce porażenie mózgowe oraz rdzeniowy zanik mięśni.

Jak wygląda rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego za pomocą Lokomatu?

Lokomat daje możliwość pełnego dostosowania ćwiczeń do wieku, wagi i potrzeb pacjenta. Ortezy zakładane są w taki sposób, aby postawa osoby po uszkodzeniu kręgosłupa i rdzenia kręgowego w największym stopniu była zgodna z anatomicznymi uwarunkowaniami pacjenta. Zasada ta dotyczy również poruszania ortezami – imitowany w ten sposób chód jest maksymalnie przybliżony do prawidłowego wzorca.

Lokomat przystosowuje się więc do fizjonomii konkretnego pacjenta, symuluje naturalny sposób poruszania. Ponieważ całość sterowana jest komputerowo, fizjoterapeuta może na bieżąco modyfikować parametry ćwiczeń do reakcji fizjologicznej organizmu, regulować intensywność treningu, a także zwiększać i zmniejszać obciążenia.

Przeważnie pojedyncza sesja ćwiczeniowa Lokomatem trwa około godziny, ale rzecz jasna czas jej trwania za każdym razem określa się tak, aby przyniosła Ci jak najwięcej korzyści. Rehabilitacja po urazie rdzenia kręgowego powinna być intensywna, ale dopasowana do Twoich potrzeb, możliwości fizycznych, stopnia uszkodzenia rdzenia czy stanu psychicznego. Tylko w ten sposób osiągniesz zadowalające efekty.

Co daje Lokomat w rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego?

Rehabilitacja za pomocą Lokomatu poprawia sprawność osób po uszkodzeniu kręgosłupa i rdzenia kręgowego nie tylko w zakresie sprawności motorycznych i reedukacji chodu, ale też funkcjonowania całego organizmu.

Lokomat pomaga zapobiegać skutkom porażeń kończynowych – zwiększa zakres ruchów, ułatwia zachowanie stabilnej postawy i usprawnia wytrzymałość mięśniową. Świetnie sprawdza się także u pacjentów z bocznym uszkodzeniem rdzenia, u których występuje asymetryczność ruchowa.

Po urazie rdzenia rehabilitacja na Lokomacie pomaga również:

  • zwiększyć elastyczność mięśni;
  • zapobiegać przykurczom, zanikowi mięśni, odleżynom i ranom;
  • usprawnić układ krążenia;
  • wyregulować działanie układu limfatycznego;
  • poprawić perystaltykę jelit;
  • zapobiegać degeneracji układu kostnego i stawowego;

Bardzo duże znaczenie, być może największe z punktu widzenia pacjenta, ma stymulacja psychiki osób po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Imitacja chodu u pacjentów z utraconą sprawnością ruchową działa motywująco, mobilizuje do działania i skłania do podejmowania intensywniejszych wysiłków podczas rehabilitacji. Istotne jest to, aby osoby, które samodzielnie nie poruszają kończynami, doświadczały naturalnej dla ich ciała formy ruchu.

Gdzie możesz skorzystać z rehabilitacji Lokomatem?

Lokomat jest jednym z najskuteczniejszych urządzeń do rehabilitacji pacjentów z zaburzonymi funkcjami motorycznymi lub ich brakiem.

Pierwsze urządzenia tego typu w Polsce wykorzystywane są już od ponad 10 lat, a dziś przynajmniej kilkadziesiąt ośrodków w kraju oferuje rehabilitację Lokomatem. Są to przeważnie kliniki, które specjalizują się w neurorehabilitacji i pomocy osobom po urazach lub chorobach centralnego układu nerwowego.

Po urazie rdzenia kręgowego rehabilitacja w tego typu ośrodkach może być szczególnie korzystna. Terapia z wykorzystaniem Lokomatu jest bowiem tylko uzupełnieniem tego złożonego procesu i musi korespondować z innymi elementami rehabilitacji. Podjęcie skoordynowanych, dostosowanych do Twojego stanu zdrowia działań pozwoli Ci osiągnąć największą skuteczność i maksymalne efekty. Rehabilitacja z wykorzystaniem Lokomatu przyspiesza ten proces i pozwala osiągać trwalsze efekty.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.