Skip links

Potrzebuję pomocy

Niesiemy pomoc osobom, które w wyniku choroby bądź wypadku uległy urazowi rdzenia kręgowego, głowy lub amputacji. Dzięki naszemu wsparciu możesz liczyć na:

 • założenie swojego indywidualnego subkonta oraz utworzenie zbiórki na platformie www.mammoc.pl
 • wsparcie psychologa, prawnika oraz doradcy zawodowego
 • zorganizowanie i dopasowanie indywidualnej rehabilitacji dzięki wsparciu Menadżera Rehabilitacji
 • pomoc w zbiórce pieniędzy na leczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i sportowego
 • pomoc Asystentów Wsparcia w odnalezieniu się podopiecznych w nowej sytuacji

Kontakt

Zostaw swój numer a opiekun programu skontaktuje się z Tobą najszybciej jak to możliwe

undraw_collab_8oes

Jak pomagamy?

Tworzymy bezpłatne programy w ramach których uczestnicy otrzymują kompleksową pomoc m.in. managera rehabilitacji, psychologa

Pomagamy zebrać środki na powrót do sprawności

Oferujemy indywidualne wsparcie oraz opiekę zespołu Fundacji

Tworzymy społeczność, która wspiera chorych oraz ich rodziny

Aktywnie działamy na rzecz zmiany myślenia o życiu osób z niepełnosprawnością oraz poprawy ich jakości życia

Jak pomagamy?

Tworzymy bezpłatne programy w ramach których uczestnicy otrzymują kompleksową pomoc m.in. managera rehabilitacji, psychologa/ nasi Podopieczni otrzymują bezpłatną pomoc
Pomagamy zebrać środki na powrót do sprawności
Oferujemy indywidualne wsparcie oraz opiekę zespołu Fundacji
Tworzymy społeczność, która wspiera chorych oraz ich rodziny
Aktywnie działamy na rzecz zmiany myślenia o życiu osób z niepełnosprawnością oraz poprawy ich jakości życia

Dowiedz się dlaczego warto dołączyć do Fundacji

Opinie naszych Podopiecznych

Najczęściej zadawane pytania

Podopiecznym może zostać każda osoba z niepełnosprawnością  w wyniku choroby lub urazu. Warunkiem przystąpienia do Fundacji jest dostarczenie - mailowo i pocztą tradycyjną - wypełnionego porozumienia pomiędzy   Fundacją a beneficjentem. Należy dołączyć również m.in.  orzeczenie o niepełnosprawności (jeśli ktoś posiada) i dokumentacji medycznej (np. ostatni wypis ze szpitala).

Po dopełnianiu powyższych formalności opiekun Podopiecznych kontaktuje się w celu potwierdzenia    i dalszego procedowania dołączenia do Fundacji Moc Pomocy.

W ramach pomocy można skorzystać z:

 • bezpłatnego uczestnictwa w dedykowanych programach: „Po Amputacji”, „Po Urazie Rdzenia”, „Po urazie głowy”, „ Asystenci Wsparcia”, i innych
 • konsultacji psychologa, managera rehabilitacji, prawnika, coacha,
 • wsparcia w zbiórce środków na  powrót do sprawności,
 • doradztwa dedykowanego opiekuna Podopiecznego oraz życzliwej rozmowy całego zespołu Fundacji,
 • grup wsparcia dla chorych oraz ich rodziny,
 • indywidualnego konta Podopiecznego, w którym dostępne są między innymi dane o zebranych środkach
 • webinairów i konferencji prowadzonych przez pracowników Fundacji,
 • spotkań integracyjnych,
 • indywidualnego profilu założonego na FB.

Fundacja ma dedykowanego opiekuna dla Podopiecznych - osobę, która pomoże przy zgłoszeniu, opowie o możliwościach wsparcia oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości. Wystarczy zgłosić się telefonicznie lub mailowo. Sabina Kozłowska, tel. 733 558 100, biuro@fundacjamocpomocy.pl

Skompletowane dokumenty należy wysłać na adres:

Fundacja Moc Pomocy, Urząd Pocztowy 10 Wrocław, Skrytka pocztowa 2244, ul. B. Krzywoustego 325, 51-311 Wrocław.

Manager Rehabilitacji opracowuje indywidualny plan działania oraz rehabilitacji, dostosowując ją do stanu zdrowia pacjenta, jego wieku oraz możliwości fizycznych.

Jego zadaniem jest kompleksowe i skuteczne wsparcie osoby, która tej rehabilitacji wymaga. To koordynator działań realizowanych w ramach rehabilitacji medycznej, psychologicznej, społecznej. Jest łącznikiem pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi w program osobami, mi.in. psychologiem, radcą prawnym, rehabilitantem, protetykiem lub lekarzem specjalistą.

Środki zgromadzone na rzecz Podopiecznego mogą być przeznaczone na powrót do zdrowia, rehabilitację i leczenie, w tym szczególności na:

 • opłaty za świadczenia medyczne i rehabilitacyjne;
 • zakup lekarstw, środków medycznych i higienicznych;
 • zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
 • transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej;
 • pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania;
 • zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia;
 • prace remontowe i budowlane usprawniające funkcjonowanie podopiecznych;
 • zakup sprzętu sportowego;
 • zakup pojazdu lub przystosowanie posiadanego samochodu do potrzeb podopiecznych;
 • pomoc prawną w przypadku trudnej sytuacji majątkowej.

Założenie zbiórki jest bezpłatne. Fundacja pobiera opłatę manipulacyjną w wysokości 10% od kwoty zgromadzonej w ramach przeprowadzonej zbiórki i 1% opłaty bankowej. Kwota ta w całości przeznaczona jest na cele statutowe fundacji oraz pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem i utrzymaniem portalu mammoc.pl.

Środki ze zbiórki gromadzone są na indywidualnym subkoncie podopiecznego. Obdarowany ma dostęp do wszystkich transakcji po zalogowaniu do systemu.

Pieniądze można wypłacić w każdym czasie. Warunkiem dokonania wypłaty nie jest zakończenie zbiórki. Wpłaty na subkoncie podopiecznego są księgowane raz w tygodniu. Do pobrania opłaty manipulacyjnej dochodzi automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty od darczyńcy.

Do samego zgłoszenia zbiórki, nie jest konieczne bycie podopiecznym fundacji, jednak w momencie założenia zbiórki osoba potrzebująca automatycznie staje się podopiecznym fundacji.

Fundacja Moc Pomocy prowadzi portal zbiórkowy mammoc.pl. Portal jest własnością fundacji i jest zarządzany przez pracowników organizacji.

Wystarczy skontaktować się z nami: mailowo, telefonicznie lub rejestrując się na platformie mammoc.pl, i dostarczyć nam niezbędne dokumenty zgłoszeniowe. Na ich podstawie skalkulujemy potrzeby podopiecznego, a także przygotujemy materiały na stronę internetową niezbędne do przeprowadzenia zbiórki.

Dokumenty do pobrania

Porozumienie o udostępnieniu konta Fundacja Moc Pomocy

POBIERZ

Regulamin korzystania
z subkonta

POBIERZ
Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.