Skip links

Znaczenie psychoterapii w procesie rehabilitacji po urazie rdzenia kręgowego

Urazy rdzenia kręgowego (URK) stanowią niezwykle trudne wyzwanie zarówno dla ciała, jak i psychiki dotkniętych nimi osób. Konsekwencje takiego urazu obejmują często trwałe zaburzenia ruchowe, a także mogą prowadzić do znacznego obniżenia jakości życia. Dlaczego tak jest? Jaką rolę pełni psychoterapia? Jaki rodzaj terapii bywa pomocny? Jakie są perspektywy rozwoju dziedziny psychoterapii w kontekście osób po URK?

Zrozumienie skutków psychologicznych URK

W procesie rehabilitacji po URK, psychoterapia odgrywa istotną rolę w kompleksowym wsparciu osób zmagających się z tym schorzeniem. Pierwszy moment po wypadku, urazie bywa trudny, a diagnoza przerwanego rdzenia bywa druzgocząca. Reakcje emocjonalne i psychologiczne, takie jak depresja, lęk czy frustracja są naturalne, choć trudne. Pacjenci często muszą zmierzyć się z poczuciem utraty kontroli nad własnym życiem, co może prowadzić do trudności adaptacyjnych.

Po pierwszym etapie żalu i żałoby po utracie sprawności, przychodzi pora na walkę o siebie. W obu tych przypadkach psychoterapia odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia emocjonalnego oraz w budowaniu strategii radzenia sobie z trudnościami wynikającymi z URK. Poprzez terapię, pacjenci uczą się akceptacji nowej rzeczywistości i radzenia sobie z nią.

Psychoterapia jako kluczowy element rehabilitacji

Psychoterapia pomaga pacjentom w zaakceptowaniu zmian wynikających z URK, wspiera budowanie nowej tożsamości i motywuje do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Niektórzy wzbraniają się przed jej rozpoczęciem i kategorycznie jej odmawiają w czasie pobytu w szpitalu. Niesłusznie, bo im szybciej zostaniesz zaopiekowany, tym szybciej poradzisz sobie z żalem i nauczysz się dystansu, wypracujesz na nowo pewność siebie. Jaką terapię wybrać? Wszystko zależy od Ciebie!

Zarówno terapia indywidualna po urazie rdzenia, jak i udział w grupach wsparcia, mają istotne znaczenie. Terapia indywidualna umożliwia skupienie się na indywidualnych potrzebach, podczas gdy udział w grupach wsparcia dla osób po urazach rdzenia kręgowego tworzy platformę do dzielenia się doświadczeniami i budowania poczucia wspólnoty. Rozumiemy jednak, jeżeli początkowo skupisz się na sobie, a dopiero później przejdziesz do spotkań w większym gronie niż Ty – terapeuta.

Wyzwania i perspektywy w psychoterapii

Pisaliśmy już o tym, że nie każdy jest gotowy na podjęcie psychoterapii od razu. Czasami ta gotowość przychodzi naturalnie, ale wówczas możesz spotkać się z problemami, np. architektonicznymi. Dostępność do psychoterapii dla osób po URK to przede wszystkim brak odpowiedniego dostępu do usług psychoterapeutycznych ze względu na brak podjazdów dla wózków, brak miejsc parkingowych pod gabinetem. Ale przy wyborze psychoterapeuty warto też kierować się nie tylko dostosowaniem budynku, ale przede wszystkim kompetencjami terapeuty oraz możliwościami finansowania, refundowania wizyt. Wsparcie psychologiczne często jest niewystarczające lub niedostępne dla osób z URK, co utrudnia proces rehabilitacji.

Jakie są perspektywy rozwoju terapii w kontekście URK? Nowatorskie podejścia terapeutyczne, w tym terapie online, VR czy zajęcia w terenie, mogą stanowić klucz do poprawy dostępności i skuteczności terapii dla osób po URK. Znaczące zmiany przyśpieszyła pandemia, ale wypracowane modele pracy online zostaną już na stałe. Nadzieję dają rzesze absolwentów kierunków psychologicznych, którzy z wielką wrażliwością spoglądają w kierunku osób z niepełnosprawnościami i często dedykują im specjalnie dopasowane terapie. Warto skorzystać z szerokich możliwości technologii, aby pomóc sobie wypracować pewność siebie, samoświadomość i stworzyć na nowo siebie.

Psychoterapia odgrywa kluczową rolę w procesie rehabilitacji osób po urazie rdzenia kręgowego. Jest niezastąpionym narzędziem wspierającym proces adaptacji do zmienionej rzeczywistości i budowania satysfakcjonującego życia pomimo trudności zdrowotnych. Dalsze badania oraz działania mające na celu poprawę dostępności do psychoterapii są niezbędne, aby zapewnić kompleksowe wsparcie dla pacjentów po URK.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.