Skip links
uraz głowy

Program pomocy Po Urazie Głowy – zapewniamy pomoc i rehabilitację

Urazy głowy są powszechne i mogą mieć różne przyczyny – od wypadków drogowych i upadków z wysokości, po kontakt z piłką lub innymi przedmiotami podczas uprawiania sportu. Niestety, urazy te mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla zdrowia i funkcjonowania osoby, która ich doznała. W tym artykule omówimy urazy głowy, ich konsekwencje oraz rehabilitację po urazie, jaką należy stosować. Nie pominiemy zakresu pomocy, jaki zapewniamy w ramach programu Po Urazie Głowy, który powstał kilka lat temu i obejmuje wszystkie osoby, zmagające się z konsekwencjami poważnych urazów w obrębie czaszki. Chcesz wiedzieć więcej, jak wspieramy osoby po urazie głowy i ich rodziny? Koniecznie poznaj dedykowany im program Fundacji Moc Pomocy.

Kiedy dochodzi do urazów głowy, jakie są objawy urazów głowy?

Urazy głowy to zróżnicowana grupa urazów, które mogą mieć różny stopień powagi i konsekwencji. Najczęstszym urazem jest wstrząśnienie mózgu, które występuje w wyniku silnego uderzenia w głowę lub szyję. Inne urazy to złamania czaszki, stłuczenia mózgu, krwotoki wewnątrzczaszkowe oraz urazy rdzenia kręgowego.

Następstwa urazów głowy mogą być różne w zależności od rodzaju i nasilenia urazu oraz indywidualnych czynników pacjenta. Mogą obejmować różnego rodzaju dolegliwości bólowe głowy, takie jak bóle głowy, zawroty głowy, ale też nudności, wymioty, zaburzenia widzenia, utraty przytomności, pamięci i koncentracji, problemy z mową oraz zmiany nastroju i zachowania. W niektórych przypadkach urazy głowy, zwłaszcza gdy dojdzie do urazu mózgu, mogą prowadzić do trwałych zaburzeń funkcjonowania, takich jak niepełnosprawność fizyczna lub intelektualna.

Typy urazów głowy

W celu uzyskania diagnozy konieczna będzie osobista porada lekarska, chirurgiczna i neurologiczna najczęściej. Wówczas należy ustalić przyczyną bólu głowy, zakres urazów czaszkowo-mózgowych oraz możliwy krótko i długotrwały skutek urazu głowy. Jeżeli chodzi o rodzaje czy też typologie urazów głowy, mamy tutaj do czynienia z:

 • powierzchniowym uszkodzeniem naskórka, skaleczeniem głowy, wymuszającymi zszywanie tych głębszych ran powstałych w wyniku urazu;
 • złamaniem czaszki, w konsekwencji czego jej odłamki oraz przemieszczające się kości mogą doprowadzić do uszkodzenia mózgu;
 • urazem twarzoczaszki, gdy dochodzi do urazu kości czaszki, jak złamanie nosa, żuchwy, kości czołowej itd.;
 • krwiakiem podpajęczynówkowym, objawiającym się wzrostem ciśnienia wewnątrzczaszkowego i w konsekwencji uszkodzeniem mózgu;
 • stłuczeniem mózgu, jako najczęstszym urazem powypadkowym, w wyniku którego dochodzi do stłuczenia lub zgniecenia fragmentu mózgu, prowadząc do zaburzeń mowy lub utraty pamięci i innych zaburzeń neurologicznych;
 • wstrząśnieniem mózgu, który jest efektem szybkiego przemieszczenia się i ruchu mózgu względem czaszki np. w wyniku wypadku komunikacyjnego.

 

Rehabilitacja po urazie głowy jest niezwykle ważna, ponieważ pomaga zmniejszyć ryzyko powikłań i poprawić jakość życia pacjenta. Pierwszym krokiem jest ocena stanu pacjenta przez lekarza oraz określenie stopnia uszkodzenia mózgu i innych struktur. Następnie, w zależności od potrzeb, pacjent może wymagać hospitalizacji lub ambulatoryjnej rehabilitacji.

Leczenie urazów głowy oraz aktywna rehabilitacja w ramach programu Po Urazie Głowy

Rehabilitacja po urazie głowy może obejmować różne formy terapii, takie jak fizjoterapia, terapia zajęciowa, logopedia, psychoterapia oraz farmakoterapia. Celem rehabilitacji jest przywrócenie pacjentowi zdolności do samodzielnej egzystencji, poprawy funkcjonowania w codziennym życiu, pracy i społeczeństwie. Ważne jest również wsparcie psychologiczne dla pacjenta i jego rodziny, którzy często potrzebują pomocy w radzeniu sobie z emocjami i zmianami w życiu codziennym.

Jak już zdążyłeś się przekonać, urazy głowy są poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia pacjenta. Konsekwencje urazu mogą być różne i trudne do przewidzenia. W celu minimalizacji ryzyka powikłań oraz poprawy jakości życia pacjenta, rehabilitacja po urazie głowy jest niezbędna. Pacjent oraz jego rodzina powinni otrzymać wsparcie lekarskie, psychologiczne oraz fizjoterapeutyczne na każdym etapie leczenia.

Czym jest program Po Urazie Głowy i jaką pomoc w jego ramach oferuje Fundacja Moc Pomocy?

Naszą rolą, jako Fundacja Moc Pomocy, jest kompleksowa pomoc, która zaczyna się już na etapie rozmowy telefonicznej i wsparcia emocjonalnego. Naszą rolą jest pokierowanie Was w odpowiednie miejsca, aby skrócić ten okres oczekiwania na leczenie oraz poświęconego na research. Zajmiemy się tym, abyście Wy mogli wspierać bliską osobę i być dla niej jak najlepszym oparciem. Co zapewniamy w ramach programu Po Urazie Głowy? Działamy w 4 obszarach, tj. zapewnienie wsparcia menedżera rehabilitacji, który udzieli informacji stanowiących bazę do dalszego działania, dobór specjalistów z zakresu psychologii i rehabilitacji, pomocy administracyjnej oraz finansowej, poprzez prowadzenie zbiórki środków na cele leczenia i usprawnienia pacjenta.

 

Opiekę menedżera rehabilitacji

 • indywidualny plan działania
 • czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu powrotu do sprawności
 • organizacja konsultacji specjalistów
 • pomoc w organizacji rehabilitacji
 • wsparcie w wyborze placówki rehabilitacyjnej oraz ośrodków realizujących bezpłatne programy wybudzeniowe dla osób w śpiączkach (NFZ)

 

 Wsparcie specjalistów

 • konsultacje psychologiczne
 • konsultacje fizjoterapeutyczne
 • porady prawne w zakresie spraw związanych z niepełnosprawnością (ZUS, orzeczenie o niepełnosprawności)
 • wsparcie w pozyskaniu środków na rehabilitację od pracodawcy lub ubezpieczyciela sprawcy wypadku

 

 Pomoc asystenta wsparcia

 • wsparcie doświadczonych osób, które od wielu lat pracują z pacjentami i rodzinami po urazie głowy
 • pomoc w radzeniu sobie z trudnościami oraz w procesie adaptacji

 

 Pomoc w zbiórce środków na sprzęt i rehabilitację

 • wsparcie opiekuna fundacji
 • założenie zbiórki na platformie mammoc.pl
 • możliwość zbierania środków za pomocą indywidualnego subkonta i 1,5% podatku

 

Niezależnie od objawów, odbytej diagnostyki i zaleceń lekarza, chcemy chronić życie i zdrowie naszych podopiecznych. Dlatego zapraszamy do kontaktu z Fundacją Moc Pomocy, a nasz zespół przygotuje plan działania na najbliższe tygodnie i miesiące, w celu zapewnienia wszechstronnego wsparcia poszkodowanemu oraz Wam, jego najbliższych osób.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.