Skip links

Jak 1% podatku pomaga osobom z niepełnosprawnościami? Jak możesz z tego skorzystać?

Jedną z wielu form wsparcia, jakie możesz otrzymać od stowarzyszeń i fundacji zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnościami, jest zbiórka 1% podatku. Środki te możesz wykorzystać na wiele sposobów, w tym zakup leków, organizację wyjazdu na turnus rehabilitacyjny czy dostosowanie mieszkania do swoich potrzeb. Ze względu na to, że przekazanie 1% podatku cieszy się dużym zaufaniem społecznym, jest to popularna forma zbiórki. Podlega jednak pewnym ograniczeniom. Sprawdź, co musisz o niej wiedzieć.

Co to jest i na czym polega 1% podatku?

Przekazanie 1% podatku jest opcją, z której może skorzystać każdy odprowadzający podatek na terenie Polski. Osoba ta może oddać 1% należnego organowi skarbowemu podatku dochodowego na organizację pożytku publicznego. Co ważne, sama wybiera, na jaką organizację i na jaki cel zostaną przeznaczone jej pieniądze. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów – kwotę, którą wspiera wybrany przez siebie cel, i tak już wpłacił do Urzędu Skarbowego w formie zaliczki na podatek dochodowy. W pewnym sensie jest to zatem pomoc darmowa.

Przekazanie 1% podatku jest niezwykle proste. Wystarczy w odpowiedniej rubryce formularza PIT określić cel przekazania datku oraz numer KRS beneficjenta, czyli organizacji, której chce się przekazać datek. Można też wskazać podopiecznego fundacji z imienia i nazwiska. Pozostałymi formalnościami zajmują się urzędy skarbowe i to one przekazują pieniądze wspomaganym instytucjom.

Z przedstawionych wyżej powodów przekazanie 1% podatku cieszy się niesłabnącą popularnością. W gruncie rzeczy jest to jedna z najprostszych form pomocy, a do tego szeroko nagłaśniana. Łatwiej w ten sposób dotrzeć do darczyńców niż w przypadku innych rodzajów zbiórek publicznych.

1% podatku na organizacje pożytku publicznego, czyli kto może organizować zbiórki

Zbiórką 1% podatku co do zasady nie mogą zajmować się osoby fizyczne, nawet jeśli dysponują orzeczeniem o niepełnosprawności i mogą udokumentować niezbędne w rehabilitacji wydatki. Nie jest też możliwe uzyskania wpłat 1% z PIT przez komitet społeczny, który jest uprawniony do prowadzenia zbiórek publicznych.

Kto więc może zbierać 1% podatku? Instytucje uprawnione do tego rodzaju zbiórki to pozarządowe organizacje mające status organizacji pożytku publicznego. Muszą być zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego i rozliczać się ze wszystkich uzyskanych datków w corocznym sprawozdaniu ze swojej działalności oraz gospodarowania przychodami. W praktyce do zbiórek 1% podatku dla osób z niepełnosprawnością uprawnione są stowarzyszenia i fundacje, w których statucie zawarte jest wsparcie potrzebujących w tym zakresie.

Jak wygląda proces zbierania 1% podatku?

Jak już wiesz, 1% podatku mogą zbierać wyłącznie uprawnione do tego fundacje oraz stowarzyszenia. Jeśli chcesz otrzymać tego rodzaju pomoc, musisz być pod opieką jednej z takich instytucji. Naturalnie każda z nich samodzielnie ustala kryteria przystąpienia i przyjmuje podopiecznych zgodnie ze swoimi celami statutowymi. Z jednej strony mogą to być fundacje ogólnie traktujące niepełnosprawność i związane z nią problemy, ale też organizacje o zawężonym polu działania – np. dla osób po amputacji czy po wypadkach komunikacyjnych.

Wszelkie szczegóły zbiórki 1% podatku możesz ustalić z opiekunem wyznaczonym przez fundację. W każdej z nich proces ten ma z reguły podobny przebieg. Wygląda on następująco:

  • określenie celu szczegółowego w umowie z fundacją;
  • utworzenie subkonta, na które zbierane będą datki z 1% podatku;
  • akcja promocyjna zbiórki.

W większości fundacji oraz stowarzyszeń otrzymasz także materiały reklamowe – wideo, ulotki czy plakaty w formie papierowej lub elektronicznej. Część z nich promuje zbiórkę funduszy z 1% podatku na swojej stronie internetowej, kanałach w mediach społecznościowych lub wśród swoich partnerów. Przeważnie to po Twojej stronie leży jednak nagłośnienie akcji i dotarcie do jak największej liczby potencjalnych darczyńców.

Najprostszym sposobem rozpowszechnienia informacji o zbiórce jest utworzenie posta w mediach społecznościowych i pozostawienie ulotek w często uczęszczanych miejscach.

Subkonto w fundacji a 1% podatku. Na co możesz wydać zgromadzone pieniądze?

Fundusze z 1% podatku trafiają na Twoje subkonto w fundacji, która objęła Cię swoją opieką. Mimo że zbiórka prowadzona jest imiennie, a zbierająca je organizacja ma obowiązek przeznaczyć zgromadzone pieniądze na Twoje potrzeby, nie jest to jednak pomoc bezwarunkowa.

Aby móc skorzystać z datków z 1% podatku zgromadzonych na Twoim subkoncie, musisz udokumentować potrzeby i pokazać, że są one zgodne z celami statutowymi fundacji. Najczęściej sponsorowane są wydatki na:

  • leczenie (wizyty lekarskie, turnusy rehabilitacyjne, fizjoterapię);
  • leki i środki medyczne;
  • zaopatrzenie ortopedyczne (protezy, ortezy, wózki inwalidzkie);
  • łóżka rehabilitacyjne i przeciwodleżynowe;
  • przystosowanie mieszkania do swoich potrzeb wraz z zakupem niezbędnych sprzętów i akcesoriów: podnośników, ramp, wyposażenia mieszkania.

Pełen zakres możliwości powinien być opisany w Twojej umowie z fundacją. Sprawdź go, zanim przystąpisz do zbiórki. Pozwoli Ci to spożytkować wszystkie zgromadzone pieniądze.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.