Skip links

Jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej? Sprawdź!

Kiedyś nazywani opiekunami osób niepełnosprawnych, dziś noszą miano asystentów osób z niepełnosprawnością. Zmiana w nazewnictwie tego zawodu podkreśla rolę zadań, jakie pełnią osoby zatrudnione na stanowisku asystenta. Co robi asystent osoby niepełnosprawnej? Jakie zadania przed nim stoją, jakie oczekiwania podopiecznego powinien spełniać, jaką rolę pełnić? Ile godzin musi pełnić obowiązki, czy opiekun osoby niepełnosprawnej musi z nią mieszkać oraz ile zarabia asystent osoby niepełnosprawnej? A wreszcie jak zostać asystentem osoby niepełnosprawnej? Na te pytania odpowiemy w naszym wpisie, jeżeli więc zastanawiasz się nad podjęciem asystentury, to zachęcamy do lektury.

Kim jest asystent osoby niepełnosprawnej? Co robi i kto może nim zostać?

Choć wiele osób zmaga się ze znacznym utrudnieniem w codziennych czynnościach życiowych, to większość z tych osób pragnie niezależności, odciążenia rodziny od opieki nad nim. To dlatego powstał pomysł stworzenia idei asystenta osoby z niepełnosprawnością i choć w USA pojawił się na przełomie lat 60. i 70., do Polski dotarł dopiero w 2001 roku, kiedy to  został wpisany na listę grup zawodowych. Jeżeli ciekawi Cię, jak wygląda praca asystenta osoby niepełnosprawnej, to śpieszymy z odpowiedzią.

Co robi asystent osoby niepełnosprawnej? Jego zadaniem jest pomoc w komunikacji z otoczeniem, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, ułatwienie dostępu do służby zdrowia, placówek edukacyjnych i pracy. Oczywiście, często w tym celu niezbędna jest pomoc w poruszaniu się po mieście, z wykorzystaniem środków transportu. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien uczestniczyć w życiu podopiecznego, pomagać w transporcie, organizacji rehabilitacji i motywowania do podejmowania codziennych aktywności. W zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności podopiecznego, asystent osoby niepełnosprawnej intelektualnie sprawuje pieczę podczas załatwiania spraw urzędowych, pomaga w podejmowaniu decyzji za osobę niepełnosprawną, ale też aktywnie „włącza się w system rodziny osoby niepełnosprawnej, instytucji społecznych oraz w system prawa stwarzając w miarę możliwości optymalne warunki rozwoju osoby niepełnosprawnej”. Z kolei w przypadku asystenta osoby z dysfunkcją ruchu, wzroku, słuchu również, ten spełnia wole podopiecznego ale zamiast wyręczać go w codziennych obowiązkach, poddaje pomysły jak dana osoba mogłaby samodzielnie spełniać część potrzeb. Asystent osoby niepełnosprawnej powinien potrafić bezbłędnie i profesjonalnie udzielić pierwszej pomocy, ale też orientować się w stosownych przepisach prawnych i ekonomicznych w kontekście ochrony zdrowia i działalności gospodarczej.

Program rehabilitacji społecznej i medycznej oferowany przez asystenta, dotyczy realizowania potrzeb zdrowotnych, psychicznych, zawodowych, społecznych i kulturalnych osoby z niepełnosprawnością. Trzeba podkreślić, że asystent nie jest opiekunem, ale szereg jego czynności może być z nim utożsamiany. Jego usługa polega na pomocy w wykonywaniu ściśle określonych zadań i czynności.

Opiekun osoby niepełnosprawnej – wymagania jakie należy spełnić

W zależności od ośrodka, który zbiera zgłoszenia na stanowisko Asystenta osoby niepełnosprawnej, wymagania mogą się od siebie różnić. Niemniej jest kilka stałych, wymaganych przez PCPR i MOPSY oraz inne ośrodki zdrowia.

Kto może zostać asystentem?

  • osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny lub osoby starszej,
  • osoby posiadające szeroką wiedzę oraz doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu,
  • osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

Należy podkreślić, że NIE MOŻE BYĆ ASYSTENTEM rodzic, rodzeństwo, członek rodziny, opiekun prawny oraz osoba faktycznie zamieszkująca z uczestnikiem programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej.

Pomimo, że usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, nie mogą przekraczać liczby 60 godzin miesięcznie.

 Zastanawiasz się na jakie wynagrodzenie może liczyć asystent osoby z niepełnosprawnością?

  1. wynagrodzenie (nie więcej niż 40 zł całkowitego kosztu za godzinę zegarową);
  2. ubezpieczenie OC lub NNW;
  3. zwrot kosztów dojazdu własnym/innym środkiem transportu w związku z wyjazdami, które dotyczą realizacji usług wymienionych w treści Program;
  4. zwrot kosztów zakupu środków ochrony osobistej;
  5. zwrot kosztów zakup za bilety wstępu na wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, sportowe lub społeczne.

Uwaga: W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie finansowane z innych źródeł.

Gdzie zgłosić chęć zatrudnienia jako asystent osoby z niepełnosprawnością?

Ośrodkami realizującymi program Asystenta osobistego osób niepełnosprawnych są Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Wystarczy zgłosić się do właściwego punktu, pod który podlega rejon zamieszkania, a pracownik właściwego ośrodka przyjmie wniosek i przekaże listę chętnych asystentów wojewodzie. Ten z kolei przekazuje wniosek Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej listę zapotrzebowania w terminie do 2 tygodni od zakończenia naboru wniosków.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.