Skip links

Przekaż 1,5% na leczenie i rehabilitację

Czy wiesz, że w ciągu 3 ostatnich lat koszt godziny rehabilitacji wzrósł co najmniej dwukrotnie? Według badań KIF z 2019 roku średnia stawka fizjoterapeuty za godzinę pracy równa była 43 zł netto, obecnie za godzinę pracy z fizjoterapeutą zapłacimy nawet 140 zł! To pokazuje, w jak wielkich tarapatach znalazły się osoby po urazie głowy, po urazie rdzenia, po amputacjach i innych zdarzeniach losowych, którzy wymagają stałej i regularnej rehabilitacji. Niestety, wielu z nich z powodu złej sytuacji ekonomicznej nie może sobie pozwolić na codzienne zajęcia. Rezygnuje z nich kosztem zdrowia, doskonale zdając sobie sprawę z kolejek na terapie opłacane przez NFZ. Niemniej szalenie ważną rolę w powrocie do zdrowia (zwłaszcza w pierwszych etapach leczenia) pełnią ćwiczenia i terapia manualna. Dlatego pamiętajmy o osobach potrzebujących i co roku rozliczmy się z podatku, przekazując jego 1,5% na rzecz fundacji lub konkretnej osoby. Jak przekazać 1,5% podatku?

Kto jest beneficjentem 1,5% podatku przekazywanego co roku?

Jako przedstawiciele fundacji wiemy, że znaczna część aktywistów społecznych i działaczy na rzecz osób z niepełnosprawnością, dąży do założenia fundacji i stowarzyszenia, które zostanie wpisane na listę Organizacji Pożytku Publicznego i przyznania nam KRS, czyli kodu umożliwiającego nam zasilanie budżetu organizacji pomocowej z przekazywanych przez Podatników 1,5% PIT.

Zatem każda osoba potrzebująca, a w ramach programu Po Urazie Głowy wszystkie osoby borykające się z niepełnosprawnością powstałą w wyniku uszkodzenia mózgu, może zostać podopiecznym Fundacji Moc Pomocy i otrzymać numer subkonta. To na jego podstawie uzupełniana jest rubryka „cel szczegółowy”, pozwalająca na ukierunkowanie naszej wpłaty na danego podopiecznego.

Jako beneficjent zastanawiasz się, na co będziesz mógł przeznaczyć środki? A może jako podatnik chcesz znać zakres pomocy swojego podatku? Te informacje są jawne i można je znaleźć na stronach OPP, które najczęściej jasno opisują celowość pomocy. Wszystkie zebrane środki za pośrednictwem indywidualnych darowizn, jak i 1,5% podatku gromadzonego co roku, podopieczny fundacji lub stowarzyszenia może przeznaczyć na cele związane z rehabilitacją, opieką, aktywizacją społeczną, sportową i naukową. W katalogu celów można znaleźć:

  • opłaty za świadczenia medyczne i rehabilitacyjne;
  • zakup lekarstw, środków medycznych i higienicznych;
  • zakup sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego;
  • transport z i do placówki medycznej/rehabilitacyjnej;
  • pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania;
  • zakup produktów spożywczych niezbędnych do poprawy zdrowia;
  • prace remontowe i budowlane usprawniające funkcjonowanie podopiecznych;
  • zakup sprzętu sportowego;
  • zakup pojazdu lub przystosowanie posiadanego samochodu do potrzeb podopiecznych;
  • pomoc prawną w przypadku trudnej sytuacji majątkowej.

Katalog jest dosyć szeroki i obejmuje wiele obszarów życia podopiecznego – zarówno kształcenie się, transport środkami publicznymi jak i własnym pojazdem, ale też wydatki związane z przystosowaniem mieszkania i otrzymania pomocy pranej i medycznej.

Kto może przekazać 1,5% podatku na leczenie i rehabilitację?

Zgodnie z definicją podatnika „zgodnie z polskim prawem jest nim osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu”. To oznacza, że w Polsce podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym małoletnie dzieci. Wprowadzone w prawie podatkowym zmiany, zwalniają z obowiązku płacenia podatków dochodowych od osób fizycznych osoby poniżej 26 roku życia zatrudnione podstawie umowy o pracę, która nie ukończyła jeszcze 26 roku życia. Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej spoczywa więc na każdym, kto osiąga jakiś dochód i musi uiścić stosowne opłaty. Co roku,  w okresie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym mamy obowiązek złożenia deklaracji. Wypełniając ją każdy z nas może przekazać 1,5% swojego podatku na konkretną organizację OPP (fundację, stowarzyszenie, spółki akcyjne i te z ograniczoną odpowiedzialnością) i jej podopiecznego.

Tutaj warto przypomnieć, że numer KRS Fundacji Moc Pomocy to 0000769935, a dane szczegółowe to imię i nazwisko podopiecznego fundacji. Listę podopiecznych znajdziesz na stronie fundacjamocpomocy.pl/podopieczni.

Bliska osoba uległa wypadkowi i potrzebuje kosztownej rehabilitacji. Jak można jej pomóc?

Przede wszystkim zapytaj jej samej lub lekarza prowadzącego, jakiej formy pomocy potrzebuje bliska osoba. Czy są to środki opatrunkowe, leki, rehabilitacja, zakup sprzętu ortopedycznego czy innych środków higienicznych. Następnie warto założyć konto w wybranej przez siebie fundacji i poprosić o pomoc innych. Zakładając e-puszkę na stronie www.mammoc.pl możesz w łatwy i szybki, a przede wszystkim bezpośredni sposób zachęcić innych do wpłat na leczenie i zakup niezbędnych artykułów. Takie apele, sygnowane przez logo fundacji uwiarygadniają zbiórkę, ponieważ fundacje i stowarzyszenia bardzo dokładnie sprawdzają i weryfikują przedstawione dokumenty.

No właśnie, jak już o dokumentach mówimy – jakie należy złożyć, aby stać się podopiecznym Fundacji Moc Pomocy? Mailowo (biuro@fundacjamocpomocy.pl) lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (Fundacja Moc Pomocy, Urząd Pocztowy 10 Wrocław, Skrytka pocztowa 2244, ul. B. Krzywoustego 325, 51-311 Wrocław) wyślij do nas skan dokumentów ze szpitala, orzeczenie o niepełnosprawności i deklarację przystąpienia do Fundacji (porozumienie między beneficjentem a Fundacją). Jeżeli wybrałeś właśnie naszą fundację, to miło nam przekierować Cię do Sabiny Kozłowskiej, która odpowie na każde pytanie zadane telefonicznie lub mailowo (skontaktuj się z nami). Po dopełnieniu powyższych formalności opiekun Podopiecznych kontaktuje się w celu potwierdzenia dołączenia do Fundacji Moc Pomocy i prześle niezbędne dane: numer podopiecznego, który uprawnia Cię do zbierania środków za pomocą darowizn, profilu mammoc.pl oraz 1,5% podatku PIT. Stan środków na koncie podopiecznego możesz sprawdzić w dowolnym momencie, pamiętaj jednak, że informacje o przekazanych 1,5% podatku dostaniesz pod koniec października lub na początku listopada.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.