Skip links

Jak sfinansować zakup protezy?

Problem finansowania protezy i sprzętu ortopedycznego w naszym kraju jest traktowany systemowo. Oznacza to, że istnieją instytucje udzielające zarówno warunkowego, jak i bezwarunkowego wsparcia finansowego, a ich założenia zawarte są w ustawach i gwarantowane obywatelom. Daje Ci to pewność zakupu protezy kończyny niezależnie od Twojego statusu majątkowego. Zobacz, na jakie kwoty możesz liczyć i na jakie typy protez przysługuje Ci dofinansowanie.

 

Zakup protezy na NFZ. Kiedy jest to możliwe?

Narodowy Fundusz Zdrowia prowadzi szeroko zakrojony program wsparcia, jeśli chodzi o zakup protezy. Refundacja NFZ przysługuje bowiem bezwarunkowo każdej osobie ubezpieczonej. Brak też konkretnych wymagań co do tego, jakie protezy są refundowane.

Niestety, refundacja NFZ zakupu protezy jest udzielana na zasadzie limitu, a nie wartości procentowej. Oznacza to, że wysokość dofinansowania jest stała i nie zależy od ceny protezy. Kwoty dofinansowania dostosowane są do konkretnego typu zaopatrzenia. Przykładowo, na zakup protezy kończyny dolnej w obrębie uda możesz otrzymać do 5 500 zł.

Aby otrzymać dofinansowanie NFZ do zakupu protezy, musisz uzyskać wniosek na zaopatrzenie medyczne wypisany przez specjalistę – chirurga, ortopedę lub lekarza rehabilitacji medycznej. Dokument ten musi zostać potwierdzony w lokalnej siedzibie NFZ, aby można było wykonać protezę w poradni protetyczno-ortopedycznej.

O dofinansowanie ze środków NFZ możesz ubiegać się co 3 lata. Okres ten może być skrócony tylko w szczególnych okolicznościach, np. jeśli proteza zostanie uszkodzona w wypadku lub zakup nowego zaopatrzenia jest niezbędny z medycznego punktu widzenia.

 

Dofinansowanie zakupu protezy PFRON – na jakie kwoty możesz liczyć?

Pomoc osobom, które dysponują ograniczonymi środkami własnymi, przewiduje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON. Dofinansowanie protezy ze środków tej organizacji ograniczone jest kryterium dochodowym. Może się o nie ubiegać osoba, która:

 • przedstawi jeden z dokumentów: orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny;
 • ma miesięczne dochody nie większe niż 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65% tej kwoty, jeśli mieszka samotnie.

Realizatorem programu pomocowego PFRON są Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Do wniosku o dofinansowanie zakupu protezy dołącz następujące dokumenty:

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • zaświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów;
 • potwierdzone przez NFZ zlecenie na wykonanie protezy;
 • fakturę zakupu protezy.

W ten sposób możesz otrzymać nawet 100% kwoty będącej różnicą pomiędzy wysokością refundacji NFZ a kosztem zakupu protezy. PFRON zaznacza jednak, że dofinansowanie nie może wynieść więcej niż 80% wartości protezy i nie więcej niż 150% wysokości refundacji NFZ.

Kiedy zakup protezy możesz sfinansować w ramach programu „Aktywny samorząd”?

„Aktywny samorząd” jest oddzielnym programem dofinansowania zakupu protezy realizowanym ze środków PFRON. Jego głównym celem jest likwidacja barier w poruszaniu się u osób aktywnych zawodowo lub osób planujących i mogących podjąć taką aktywność.

O dofinansowanie zakupu protezy w ramach programu „Aktywny samorząd” możesz ubiegać się, jeśli:

 • masz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
 • dysponujesz opinią eksperta PFRON potwierdzającą korzystne rokowania uzyskania zdolności do pracy, jeśli zakupisz odpowiednią dla siebie protezę.

Przystąpienie do programu nie jest ograniczone wiekowo. Niemniej osoby, które nabyły już prawa emerytalne, muszą być zatrudnione w momencie składania wniosku o dofinansowanie protezy.

Jaka jest maksymalna wysokość dofinansowania zakupu protezy? Zależy ona od poziomu amputacji. W ten sposób dla poszczególnych typów protez refundacja wynosi:

 • proteza dłoni – 9 000 zł;
 • proteza przedramienia – 20 000 zł;
 • proteza ramienia razem ze stawem barkowym – 26 000 zł;
 • proteza podudzia – 14 000 zł;
 • proteza obejmująca staw kolanowy i udo – 20 000 zł;
 • proteza obejmująca udo oraz staw biodrowy – 25 000 zł.

Wymienione wyżej kwoty mogą pokryć 90% kwoty zakupu protezy. Pozostałe 10% musisz zapłacić własnym sumptem. W szczególnych przypadkach możesz też wnioskować o przyznanie wyższej kwoty, jeśli ta umożliwiłaby Ci rozwój zawodowy lub podjęcie intratnej działalności zawodowej. W ten sposób możliwe jest uzyskanie dofinansowania na zakup np. zaawansowanej technologicznie protezy bionicznej.

 

Czy 1% podatku można przeznaczyć na zakup protezy?

Jeśli jesteś podopiecznym fundacji udzielającej pomocy osobom niepełnosprawnym lub starasz się uzyskać patronat takowej, zakup protezy możesz sfinansować również za pomocą zbiórek charytatywnych.

Jednym z najpopularniejszych sposobów zbierania funduszy poprzez fundacje jest subkonto założone na nazwisko ich podopiecznych. Trafiają na nie m.in. środki ze zbiórki 1% podatku ofiarowanego przez darczyńców.

To, na co można przeznaczyć zebraną kwotę, zależy od celów i statutu fundacji, która pośredniczy w zbiórce. Takie organizacji mają prawo arbitralnie określić w statucie, co może być finansowane ze środków ofiarowanych przez darczyńców. Zanim więc zwrócisz się do konkretnej fundacji, zapoznaj się z jej statutem i regulaminem zbiórek.

Warto starać się o każde możliwe dofinansowanie zakupu protezy. Dobrze dobrana i wykonana proteza jest gwarantem samodzielnego życia i pomoże Ci powrócić do aktywności sprzed amputacji.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.