Skip links

Co oznaczają symbole na legitymacji osoby niepełnosprawnej? Wyjaśniamy.

Jest szereg dokumentów, potwierdzających stopień niepełnosprawności i przysługujących osobom z niepełnosprawnością. Jednym z nich jest legitymacja osoby niepełnosprawnej, która jest wydawana na wiosek zainteresowanego. Od września 2017 roku osoby z dysfunkcjami i chorobami posługują się plastikową kartą, legitymacja osoby z niepełnosprawnością, która zastąpiła dotychczas wydawaną papierową formę. Jak wygląda legitymacja, jakie są zawarte symbole niepełnosprawności i jaka jest ważność legitymacji? Tego dowiesz się z naszego wpisu.

Jaka jest rola legitymacji osoby niepełnosprawnej?

Legitymacja osoby z niepełnosprawnością wydawana jest od kilkudziesięciu lat, ale to dopiero we wrześniu 2017 roku ustalono wygląd nowych kart, odpowiadających potrzebom ich właścicieli. Dotychczasowa karta była papierowa, nieporęczna i nie posiadała wielu oznaczeń, była narażona na uszkodzenia (wystarczył deszcz by karta rozmokła). Dzisiaj jest formatu dowodu osobistego i tak jak on, jest wykonana z poliwęglanu, dzięki czemu jest trwała, wytrzymała, nie można jej zgiąć, a nawet zamoczenie nie wpływa na jej wygląd i odczytanie. Z tego względu jest to legitymacja funkcjonalna, modna, wygodna i przede wszystkim spełniająca swoją rolę.

Do jakich ulg uprawnia legitymacja osoby niepełnosprawnej? Przede wszystkim do zniżek w publicznych środkach transportu, takich jak PKP, PKS, MPK, metro. Jest też podstawą do przyznania ulg za usługi, oferowane przez instytucje, zwłaszcza muzea, teatry, kina, filharmonie, ale też ogrody zoologiczne i inne centra rozrywki i nauki, na terenie całego kraju. 

Na jak długo jest wydawana legitymacja osoby niepełnosprawnej? Nowe legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia o niepełnosprawności, jednakże okres ważności nie może być dłuższy niż 5lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność. Legitymacje bazujące na stopniu niepełnosprawności wystawione osobom przed ukończeniem 60. roku życia są wydawane na 10 lat. 

Jakie są symbole niepełnosprawności na legitymacji?

Obie strony legitymacji niepełnosprawnego mają szereg zabezpieczeń, które chronią dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem. Przyjrzyjmy się karcie z bliska. 

Na awersie legitymacji znajduje się napis: „LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” w języku polskim, francuskim i angielskim. Istotną rolę zajmują też symbole na legitymacji osoby niepełnosprawnej – piktogramy oznaczające niepełnosprawności: niepełnosprawność ruchową, zaburzenia słuchu, wzroku, neurologiczne, konieczność korzystania z psa przewodnika oraz tłumacza języka migowego. Jest też miejsce na zdjęcie posiadacza legitymacji, imię, nazwisko, pesel i termin ważności legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Na rewersie legitymacji znajduje się dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji oraz połączony z nim czterocyfrowy kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legitymację. W dolnej części znajduje się LON – skrót legitymacji osoby niepełnosprawnej zapisany w alfabecie Braille’a. Kody w nowych legitymacjach dla osób z niepełnosprawnością ukryte są pod QR kodem. Na wniosek osób z niepełnosprawnością, w QR kodzie znajdą się informacje na temat symbolu i stopnia niepełnosprawności, które wymienimy poniżej. Za pomocą fotokodu udało się umieścić jeszcze PESEL oraz numer legitymacji.

Jaka jest kolorystyka kart? Nowe legitymacje na awersie mają białe tło z pastelowym, szaro-niebieskim deseniem układającym się w koncentryczne okręgi. Podobny deseń umieszczono również na rewersie, dzięki czemu legitymacja jest subtelna, czytelna i spójna wizualnie.

W legitymacji mogą się znaleźć symbole przyczyny niepełnosprawności, które pewnie część z Was dobrze zna z orzeczeń o niepełnosprawności. Przypomnijmy jednak, że ilekroć na orzeczeniu pojawia się 01-U dotyczy upośledzenia umysłowego, 02-P chorób psychicznych, 03-L zaburzenia mowy głosu i choroby słuchu. Często spotykanym oznaczeniem jest 04-O, która obejmuje wszelkie choroby narządu wzroku oraz 05-R obejmująca upośledzenie narządu ruchu. Osoby chore na epilepsję mają w orzeczeniu symbol 06-E, a te cierpiące z powodu chorób układu krążenia i oddychania mają symbol 07-S. Symbol 08-T dotyczy chorób układu pokarmowego, a 09-M choroby układu moczowo-płciowego. Choroby neurologiczne oznaczone są symbolem 10-N, 11-I to szeroki katalog schorzeń endokrynologicznych, metabolicznych, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego czy zaburzenia enzymatyczne i choroby zakaźne. Natomiast ostatnim symbolem jest 12-C obejmujący całościowe zaburzenia rozwojowe. 

Jak podobają się Wam nowe legitymacje? Korzystacie z nich na co dzień? W jakich okoliczność wykorzystujecie je najczęściej? Mamy nadzieję, że nasz obszerny opis idei legitymacji, jej wyglądu i zawartych w nich danych nakłoni Cię do jej wyrobienia. Karta zmieści się w każdym portfelu, a Tobie ułatwi dostęp do wielu atrakcji turystycznych ze zniżką, obniży koszty przejazdów, ale przede wszystkim będzie poświadczeniem faktycznego stanu zdrowia i przyznanego stopnia o niepełnosprawności. 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.