Skip links

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny po urazie rdzenia kręgowego. Jak go sfinansować?

Sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny jest nieodzowny dla osób, które przeszły uraz rdzenia. Niestety, może być on bardzo kosztowny. W takiej sytuacji istnieje możliwość uzyskania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny lub całkowitej refundacji jego kosztów z kilku źródeł – tak państwowych, jak i pozarządowych. Sprawdź, jakie masz możliwości zakupu sprzętu.

Zakup sprzętu ortopedycznego – dofinansowanie NFZ

Zakup sprzętu ortopedycznego – dofinansowanie NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia jest główną instytucją państwową, która odpowiada za dofinansowania sprzętu ortopedycznego. Przeznaczone na to fundusze gwarantowane są obywatelom na podstawie zawartej z NFZ umowie o świadczenie usług zdrowotnych. Oznacza to, że aby móc starać się o dofinansowanie, należy mieć aktualne ubezpieczenie zdrowotne.

Dofinansowanie NFZ do sprzętu ortopedycznego obejmuje szereg urządzeń takich jak ortezy, wózki, gorsety, balkoniki, materace przeciwodleżynowe czy maszyny pionizujące. Wlicza się do tego również szereg przyrządów pomocniczych oraz niezbędne zaopatrzenie higieniczne.

Aby otrzymać dofinansowanie NFZ na sprzęt ortopedyczny, konieczne jest przedstawienie zlecenia wystawione przez lekarza specjalistę, lekarza POZ lub inną uprawnioną do tego osobę, w tym również fizjoterapeutę. To na jego podstawie tego dokumentu odbiera się sprzęt ortopedyczny w wybranym sklepie medycznym lub podobnej placówce, która ma podpisaną umowę z NFZ. Wcześniej jednak należy potwierdzić otrzymane od lekarza zlecenie we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale Funduszu.

Nie zawsze jednak uda się w całości sfinansować wózek lub inny sprzęt ortopedyczny środkami NFZ. Dofinansowanie możesz otrzymać tylko do pewnej kwoty – jest ona określona dla każdego typu urządzenia. Pozostałą część należności musisz natomiast uregulować samodzielnie. Jest to problematyczne zwłaszcza w przypadku droższego sprzętu ortopedycznego, takiego jak wózek lub pionizator. Nie wszystkie urządzenia są też dofinansowane – refundacja NFZ na sprzęt ortopedyczny i pomocniczy nie obejmuje m.in. łóżka rehabilitacyjnego.

Lokomat – co to jest?

Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego ze środków PFRON

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych są doskonałym rozwiązaniem dla osób, które nie mają wkładu własnego na zakup sprzętu ortopedycznego z dofinansowaniem NFZ. Nie oznacza to jednak, że należy się ono każdemu – w tym przypadku obowiązuje kryterium dochodowe.

Prawo przewiduje, że o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego może ubiegać się osoba, która:

  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne;
  • potrzebuje zakupu sprzętu ze względu na potrzeby spowodowane niepełnosprawnością;
  • nie ma środków na samodzielne sfinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego lub ortopedycznego – Twój dochód nie może przekraczać 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na osobę w gospodarstwie domowym lub 65% tegoż wynagrodzenia, jeśli jesteś osobą samotną.

PFRON przewiduje refundację nawet do 100% kwoty, której nie pokrywa dofinansowanie NFZ, ale nie więcej niż 80% wartości sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego. Obsługą wniosków o dofinansowanie zajmuje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR).

Ośrodki PCPR są odpowiedzialne również za innych program z funduszów PFRON – „Aktywny samorząd”, którego celem jest likwidacja barier w poruszaniu się. W ramach tego programu możesz ubiegać się o dofinansowanie zakupu wózka elektrycznego (do 25 tys. zł), elektrycznego osprzętu do wózka ręcznego (do 7,5 tys. zł) oraz elektrycznego skutera inwalidzkiego (do 7,5 tys. zł).

Sprawdź nasze kompendium wiedzy z zakresu, uszkodzenia rdzenia kręgowego

1% podatku na zakup sprzętu ortopedycznego

Subkonto w jednej z fundacji opiekujących się osobami z niepełnosprawnością jest coraz popularniejszą formą gromadzenia funduszy – i to nie tylko na sprzęt ortopedyczny, ale także na inne wydatki związane z rehabilitacją, zakupem środków medycznych czy dostosowaniem mieszkania do Twoich potrzeb.

Twoje subkonto jest rachunkiem technicznym, na który wpływają datki pieniężne lub 1% podatku od osób, które deklarują chęć przekazania Ci darowizny na leczenie. Subkonto to należy do fundacji, ale wszystkie zgromadzone na nim środki zostaną przekazane Tobie – pod warunkiem, że wydasz je na cele wskazane w statucie wybranej fundacji i będziesz w stanie udokumentować te wydatki. Większość z organizacji, które zajmują się pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową, przewiduje możliwość spożytkowania tych pieniędzy właśnie na zakup sprzętu ortopedycznego.

Ulga rehabilitacyjna – czy mogę odliczyć zakup sprzętu ortopedycznego od podatku?

Jeśli nie uda Ci się zakupić sprzętu ortopedycznego ze 100% refundacją, poniesione przez siebie wydatki możesz odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Odpis ten przysługuje również innym osobom z Twojej rodziny, jeśli pozostajesz na ich utrzymaniu, a Twój roczny dochód nie przekracza 14 400 zł.

Wydatki na zakup sprzętu ortopedycznego należą do kategorii nielimitowanej, co oznacza, że od podatku możesz odliczyć całą kwotę zakupu. Ponadto w ramach ulgi rehabilitacyjnej możesz odpisać również wydatki przeznaczone na rehabilitację, leki, zaopatrzenie higieniczne czy opiekę pielęgniarską.

Oczywiście każdy zakup towaru lub usługi musi być udokumentowany fakturą wystawioną na Twoje nazwisko albo nazwisko osoby, która Cię utrzymuje.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.