Skip links

Rusza Program Kompleksowego Wsparcia Po Amputacji

Wraz ze specjalistami z firmy Rehacompleks uruchamiamy pierwszy w Polsce południowo-zachodniej Program Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI. Programem może zostać objęta każda osoba po amputacji kończyny niezależnie od przyczyny tej amputacji.

Na czym polega wsparcie i na co może liczyć osoba, która przystąpi do programu? Program ma na celu kompleksowe wsparcie już od momentu amputacji, ponieważ czas odgrywa tutaj znaczącą rolę. Im szybciej obejmiemy podopiecznego wszechstronną opieką tym większe ma szanse na powrót do sprawności. Program rozpoczyna się spotkaniem osoby, która złożyła wniosek o objęcie programem, z Menadżerem Rehabilitacji z Rehacompleks, który wstępnie oceni potrzeby i dokona kwalifikacji do programu. Następnie w cały proces włączają się specjaliści, bez których uczestnik fizycznie nie będzie w stanie zwiększyć swojej samodzielności – protetyk oraz fizjoterapeuta. Następują konsultacje dotyczące możliwości protezowania i przygotowania planu rehabilitacji przygotowującej do zaprotezowaniu, a po otrzymaniu protezy nauka chodzenia w protezie. W trakcie pobytu w centrum rehabilitacji nad uczestnikiem czuwa również psycholog, który wspiera podopiecznego w przejściu tego trudnego okresu. O właściwy przebieg całego procesu powrotu do sprawności dbają Menadżerowie Rehabilitacji z Rehacompleks, posiadający do tego szczególne umiejętności i wykształcenie potwierdzone wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dyplomem ukończenia studiów podyplomowych Specjalista ds. Zarządzania Rehabilitacją.

Ile kosztuje ten program i skąd wziąć środki na zakup protezy i rehabilitację? Program Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI jest bezpłatny i za pomoc Menadżera Rehabilitacji uczestnik programu nic nie zapłaci. Należy mieć jednak świadomość, że intensywna rehabilitacja oraz proteza dobrej jakości to duży wydatek. Dlatego właśnie istotna jest rola Fundacji Moc Pomocy, która pomaga beneficjentowi w zgromadzeniu środków na rehabilitację czy też zakup protezy.  Każda osoba po amputacji, która zgłosi się do programu może skorzystać z pomocy Fundacji Moc Pomocy zostając jej podopiecznym.

Program Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI umożliwia również całkowicie bezgotówkowe rozliczenie z ubezpieczycielem za rehabilitację i wykonaną protezę. Jeżeli uczestnik programu jest poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym, w pracy lub w rolnictwie i jednocześnie wyrazi zgodę na taką formę rozliczenia to specjaliści Programu Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI po uzyskaniu informacji o kosztach rehabilitacji i wykonania protezy skontaktują się w imieniu uczestnika z ubezpieczycielem i podejmą rozmowy na temat pełnego refundowania tych kosztów.

Czy jeżeli ktoś już porusza się na protezie i jest pod opieką dowolnej fundacji to może skorzystać z tego programu? Oczywiście. W ramach Programu Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI zapewniamy możliwość przeprowadzenia rehabilitacji polegającej na nauce chodu w protezie lub poprawy tego chodu. W każdym momencie uczestnik może również skorzystać z bezpłatnych konsultacji u protetyka. Fundacja Moc Pomocy oraz Rehacompleks współpracują z różnymi innymi fundacjami i stowarzyszeniami działając we wspólnym celu jakim jest zwiększenie samodzielności osób po amputacjach.

Na jakim obszarze działa Program? Działamy przede wszystkim na terenie Polski południowo-wschodniej, ale oczywiście zapraszamy do Programu osoby z całej Polski. Partnerem naszego Programu zostały dwie firmy, które specjalizują się w pomocy osobom po amputacjach. Konsultacje protetyczne zapewnia firma Orto-Pes http://www.ortopes.pl natomiast rehabilitację prowadzi Centrum Rehabilitacji Modus http://www.crmodus.pl

W jaki sposób można złożyć wniosek do Programu Kompleksowego Wsparcia PO AMPUTACJI? Wystarczy skontaktować się poprzez formularze kontaktowe na stronie Rehacompleks http://www.rehacompleks.pl/kontakt/ lub Fundacji Moc Pomocy http://www.fundacjamocpomocy.pl/kontakt/

Zapraszamy również na Facebooka: http://www.facebook.com/PoAmputacji/

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.