Skip links

Pomoc dla osób z niepełnosprawnością w 2022 r. Nowe programy PFRON

Pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością – w tym cieszący się sporą popularnością program „Aktywny samorząd” – w znacznej mierze polega na wsparciu finansowym. To właśnie dzięki niej wielu osobom udaje się usamodzielnić czy na nowo podjąć aktywność zawodową. Z pewnością cieszy więc fakt, że program ten będzie kontynuowany również w 2022 r., a sam PFRON otrzyma więcej funduszy z budżetu państwa. Część z nich przeznaczona zostanie na cztery nowe programy. Sprawdź, na jaką pomoc możesz liczyć.

Pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością – jakie dofinansowanie możesz otrzymać?

Lista programów pomocowych PFRON dla osób z niepełnosprawnością jest dość długa. Środki dysponowane przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a także urzędy MOPS, przeznaczane są na szeroko pojętą aktywizację w obszarach społecznym, edukacyjnym i zawodowym. Dofinansowanie z PFRON pomaga nie tylko polepszyć jakość codziennego życia i poszerzyć perspektywy zawodowe, ale również sfinansować rehabilitację czy zakup leków.

Do końca 2021 roku (i wszystko wskazuje na to, że także w roku kolejnym) środki PFRON dla osób z niepełnosprawnością ruchową mogą być przeznaczone na:

 • adaptację pojazdu do potrzeb osób z dysfunkcjami narządu ruchu – dotacje i refundacje można spożytkować na zakup i montaż urządzeń ułatwiających przewożenie lub prowadzenie samochodu przez osobę z niepełnosprawnością;
 • uzyskanie prawa jazdy;
 • zakup sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, serwisowanie i szkolenie z obsługi;
 • zakup i serwisowanie wózka lub skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
 • oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego;
 • proteza kończyny dolnej lub górnej bardzo dobrej jakości;
 • koszty opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnościami;
 • pokrycie kosztów nauki na uczelniach wyższych I, II lub III stopnia;
 • uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych;
 • sprzęt rehabilitacyjny i ortopedyczny, a także przyrządy pomocnicze;
 • likwidację barier architektonicznych i technicznych;
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej oraz spłatę odsetek kredytu zaciągniętego na tę działalność;
 • udział w szkoleniach zawodowych.

W 2021 roku na pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością przeznaczono łącznie 1,45 mld złotych.

Więcej funduszy i nowe programy PFRON w 2022 roku

Nowelizacja ustawy budżetowej na 2022 rok przewiduje aż miliard złotych więcej dla Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Suma środków, które w przyszłym roku zostaną przeznaczone na realizację potrzeb osób z niepełnosprawnościami, sięgnie więc niemal 2,5 mld złotych. Tylko część z tej kwoty trafi do puli już realizowanych programów pomocowych takich jak „Aktywny samorząd”.

Jak wynika ze słów prezesa PFRON, Krzysztofa Michałkiewicz, pozostałe fundusze zostaną przeznaczone na wdrożenie aż czterech pilotażowych programów wsparcia:

 • wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i pomocniczego;
 • dofinansowania wynajmu mieszkania dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością;
 • stworzenia sieci warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładów aktywności zawodowej;
 • likwidacji barier komunikacyjnych osób z niepełnosprawnością (m.in. dofinansowanie zakupu dodatkowych godzin szkoleniowych w trakcie kursu na prawo jazdy).

Największe zainteresowanie budzą pierwsze dwa pomysły: wypożyczalnia sprzętu oraz dofinansowanie wynajmu mieszkania. Wiadomo już, że wypożyczalnia ma funkcjonować w sposób centralny – podobnie jak Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, która zresztą bierze czynny udział w przygotowaniu przedsięwzięcia. Wypożyczalnia ma skupiać się na gromadzeniu innowacyjnego i trudno dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego, który wspomaga rehabilitację najpoważniejszych zaburzeń, ale przekracza możliwości finansowe i osób fizycznych, i ośrodków fizjoterapeutycznych.

Dofinansowanie z funduszy PFRON na wynajem mieszkania kierowane jest natomiast do osób, które napotkają obiektywne przeszkody w dostosowaniu lokalu do ograniczeń wynikających z niepełnosprawności (już teraz można uzyskać środki na likwidację barier architektonicznych). Są to przede wszystkim osoby, które nie posiadają własnego lokum, wynajmują je lub mieszkają w lokalach komunalnych.

Jak uzyskać dofinansowanie PFRON?

Niestety, PFRON nie podał jeszcze do publicznej wiadomości, na jakich zasadach będą funkcjonować nowe programy, ani kiedy dokładnie zostaną uruchomione. Dopięcie wszystkich formalności do końca roku może być trudne zwłaszcza w przypadku stworzenia wypożyczalni i zasad korzystania z udostępnionego sprzętu.

Na szczęście tryb wnioskowania o dofinansowanie PFRON nie ulegnie zmianie. Wniosek możesz złożyć za pośrednictwem właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub Ośrodka Pomocy Społecznej. Dopuszczalne, a przy tym znacznie wygodniejsze, jest złożenie wniosku online za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia dostępnego pod adresem sow.pfron.org.pl.

Warto zrobić to jak najwcześniej, bo nabór wniosków o pomoc PFRON dla osób z niepełnosprawnością prowadzony jest tylko do wyczerpania środków.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.