Skip links

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – jak uzyskać, komu przysługuje i co daje?

Mimo, iż „koperty” oznaczone są znakiem osoby poruszającej się na wózku, to nie znaczy, że wszyscy użytkownicy sprzętów ortopedycznych mogą korzystać z tzw. „kopert”. Równie mylące jest utożsamianie przywileju parkowania na miejscach wyznaczonych przez wszystkie osoby z niepełnosprawnością. Zapytasz, „czemu?” – śpieszymy z wyjaśnieniem. Zebraliśmy w tym artykule wszystkie informacje dotyczące karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych – kto może się o nią starać, kto ją wydaje i na podstawie jakich dokumentów. Przybliżymy też przywileje, z jakich możesz skorzystać posiadając kartę.

 

Komu przysługuje karta parkingowa dla niepełnosprawnych?

Wydawać by się mogło, że karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością powinna być wydawana z automatu każdej osobie z orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność. Nic bardziej mylnego!

Karta parkingowa dla niepełnosprawnych – kto może z niej korzystać? Osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym, pod warunkiem, że ma takie wskazanie w orzeczeniu. Drugim warunkiem koniecznym jest posiadanie ograniczonej możliwości samodzielnego poruszania się. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki społecznej z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych, określa przyczyny niepełnosprawności, które pretendują osobę do uzyskania uprawnienia do parkowania na oznaczonych miejscach.

  • 04-O – choroby narządu wzroku,
  • 05-R – upośledzenie narządu ruchu,
  • 10-N – choroby neurologiczne,
  • 07-S – choroby układu krążeniowego.

O wydanie imiennej karty parkingowej mogą starać się też osoby poniżej 16 roku życia. Wówczas pod uwagę bierze się tylko ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, niewynikające z wieku.

Czy tylko jednostki mogą starać się o wydanie karty parkingowej? Nie! O wydanie karty może ubiegać się placówka zajmująca się rehabilitacją, opieką i edukacją osób niepełnosprawnych ze znacznie ograniczonymi możliwościami poruszania się.

 

Jak uzyskać kartę parkingową?

Jesteś potencjalnym beneficjentem uprawnienia? Zwróć się z wnioskiem o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych w powiatowym lub miejskim zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, usytuowanym najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • aktualna fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm bez okularów z ciemnymi szkłami (z wyjątkiem osób z wymagającymi tego wadami wzroku) i bez nakrycia głowy (jest to dozwolone dla osób zakrywających głowę zgodnie z zasadami swojego wyznania, które mają takie zdjęcie również w dowodzie tożsamości),
  • dowód opłacenia karty i uiszczenia opłaty ewidencyjnej (21 zł),
  • oryginał prawomocnego orzeczenia potwierdzającego uprawnienia do otrzymania karty parkingowej (orzeczenie o niepełnosprawności),
  • upoważnienie do odbioru karty przez inną osobę niż wnioskodawca, gdy jest to potrzebne.

Wniosek może złożyć osoba z niepełnosprawnością, rodzic lub opiekun prawny osoby poniżej 18 roku życia, osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, kurator w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, a w przypadku placówki osoba reprezentująca instytucję. Podpisanie wniosku następuje w obecności urzędnika.

 

Jakie uprawnienia daje karta parkingowa dla osób z niepełnosprawnością?

Udało Ci się przejść całą procedurę urzędową i została Ci przyznana karta parkingowa? Teraz czas się dowiedzieć, jakie uprawnienia dzięki niej zyskujesz. Poniżej omówienie wszystkich praw i przywilejów.

Oczywistym uprawnieniem jest możliwość parkowania na wyznaczonych miejscach dla osób z niepełnosprawnością, tzw. „kopertach” (oznaczonych niebieskim znakiem P-24, P-18 i P-20 oraz D-18, D-18a i T-29). Miejsca te są szersze niż standardowe miejsca parkingowe (co najmniej 3,6 metra szerokości i 5 metrów długości), co pozwoli Ci swobodnie otworzyć drzwi i wysiąść z samochodu samodzielnie lub z pomocą sprzętu ortopedycznego – kul, balkonika, wózka. Zwróciłeś uwagę na umiejscowienie kopert? Są usytuowane blisko wejść do budynków sklepów, instytucji kultury, urzędów. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. reguluje również liczbę miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych (4% miejsc parkingowych, jeżeli ich ilość przewyższa 100 miejsc).

Kolejnym przywilejem jest możliwość niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Zatem, do jakich znaków drogowych nie muszą się stosować osoby z niepełnosprawnością posiadające kartę parkingową? Należą do nich znaki zakaz ruchu w obu kierunkach (B-1), zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli (B-3), zakaz postoju (B-35). Pełny wykaz znaków, do których nie musisz się stosować znajdziesz w artykule 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Oczywiście, zastrzeżeniem jest, że nie pojawia się na nich znak, że dotyczy to również osób z niepełnosprawnością.

Karta parkingowa pozwala korzystać ze zniżek lub darmowej komunikacji miejskiej, darmowych parkingów w strefach płatnego parkowania (tutaj decyduje urząd miasta lub gminy). Możliwe jest również korzystanie z ulg w innych państwach na terytorium Unii Europejskiej.

 

Pamiętaj! Parkowanie na miejscu dla osób z niepełnosprawnością bez posiadania stosownych uprawnień – karty parkingowej, jest wykroczeniem. Konsekwencją może być mandat w wysokości od 500-800 zł, otrzymanie 5 punktów karnych i odholowanie samochodu na koszt właściciela pojazdu. Nawet jeżeli posiadasz kartę parkingową, ale nie umieścisz jej za szybą, w miejscu umożliwiającym jej odczytanie, jest to równoznaczne z nieposiadaniem uprawnień i może się skończyć powyższymi karami.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.