Skip links

Asystenci wsparcia, czyli pomoc w powrocie do aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

Fundacja Moc Pomocy realizuje w terminie od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r. projekt “Asystenci wsparcia – pomoc w powrocie do aktywności społecznej dla osób z niepełnosprawnością ruchową”, który jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest w sześciu województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim, małopolskim, wielkopolskim oraz mazowieckim.

Projekt skierowanych jest do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i niepełnosprawnością ruchową wynikającą z doznanego urazu rdzenia kręgowego lub amputacji kończyny, które nastąpiły nie później niż w terminie 36 miesięcy od złożenia wniosku o kwalifikację do projektu. Wniosek można złożyć elektronicznie poprzez formularz dostępny na dedykowanej stronie projektu pod adresem: www.asystenciwsparcia.pl

Rekrutacja do projektu odbywa się przez cały okres jego trwania.

Uczestnicy w ramach działań projektu otrzymają indywidualne wsparcie od Asystentów w miejscu zamieszkania, które pozwoli im na odnalezienie się w nowej sytuacji związanej z amputacją kończyny lub urazem rdzenia kręgowego. Wsparcie dobierane jest indywidualnie na podstawie sporządzanego Indywidualnego Planu Działania, poprzedzonego diagnozą potrzeb, w taki sposób aby zwiększyła się ich samodzielność, motywacja i kompetencje niezbędne do pełnienia różnorodnych ról społecznych.

Zaplanowane wsparcie ma pomóc uczestnikom projektu w zwiększeniu samooceny, pokonywania barier związanych z niepełnosprawnością po amputacji kończyny i urazie rdzenia kręgowego, z poprawnym myśleniem o sobie i o otoczeniu, wzrostem motywacji do podjęcia aktywności związanej z uczestniczeniem we wszystkich aspektach życia, aktywności ruchowej i zawodowej oraz budowaniem relacji międzyludzkich.

 

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.