Skip links

Świadczenia dodatkowe. Komu przysługuje 500 plus dla niepełnosprawnych?

Od 2016 roku rodziny dostały pomoc w postaci finansowego wsparcia. Program „500+” wypłacany jest na wszystkie dzieci przed ukończeniem 18 roku życia. Nic więc dziwnego, że takiej samej pomocy spodziewały się rodziny, których częścią jest osoba z niepełnosprawnością. Wprowadzony w 2019 roku program „500 plus dla niepełnosprawnych” zakłada wsparcie dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, których nie obejmuje kryterium wieku poniżej 18 roku życia. Czy jest to wsparcie dla wszystkich osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? Jakie warunki musisz spełnić, aby otrzymać rządowe wsparcie „500+ dla niepełnosprawnych”? Tego dowiesz się z niniejszego wpisu

Kto może starać się o świadczenie 500 plus dla niepełnosprawnych?

Program 500 plus dla niepełnosprawnych zakłada wypłatę świadczenia tym osobom, które tej pomocy potrzebują, ale tez spełniają szereg kryteriów. Jednym z nich jest ukończenie 18 roku życia i posiadanie całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji, potwierdzonych w orzeczeniu o niepełnosprawności i w ZUS. 

Świadczenie uzupełniające (500+) otrzymasz wówczas, gdy nie posiadasz uprawnień do emerytury lub renty i nie pobierasz innych świadczeń pieniężnych ze środków publicznych, ani nie pobierasz środków z zagranicznej instytucji specjalizującej się w sprawach emerytalno-rentowych. Jednakże, program zakłada możliwość wypłaty świadczenia w przypadku, gdy wyżej wymienione środki pobierasz, ale ich łączna wysokość nie przekracza 1396,13 brutto. W przypadku, gdy kwota ta jest wyższa, ale niższa od 1896,13 zł wysokość świadczenia będzie pomniejszona o różnicę między 1896,13 i łączną kwot przysługujących świadczeń.

Innym obostrzeniem jest fakt zamieszkiwania na terenie Polski oraz posiadanie polskiego obywatelstwa, prawa pobytu (obywatele UE lub EFTA) lub prawa do legalnego pobytu w Polsce (obywatele spoza UE i EFTA). Świadczenia 500+ dla osób z niepełnosprawnością nie może pobierać osoba tymczasowo aresztowana lub przebywająca w więzieniu, chyba że odbywa karę w systemie dozoru elektronicznego. 

Niezbędne dokumenty do złożenia wniosku 500+ dla niepełnosprawnych

Świadczenie dla osób niepełnosprawnych wydawane jest na ich wniosek lub wniosek opiekuna prawnego, pobierając go ze strony rządowej Emp@tia lub ZUS lub otrzymując go w placówce ZUS. Do wniosku należy załączyć odpowiednie dokumenty, są to:

  • orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli jest aktualne,
  • dokumenty o zagranicznych emeryturach i rentach (jeśli są),
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza oraz inną dokumentację medyczną,
  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli jest ono przyznane.

Na ostateczną decyzję musisz poczekać 30 dni, tyle bowiem ma Zakład Ubezpieczeń Społecznych aby się ustosunkować do wniosku. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym zgłosisz wniosek i spełnisz jego warunki. Pomoc finansowa w ramach programu 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji przyznawana jest w oparciu o ustawę z dnia 31 lipca 2019 r. o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1842 z późn. zm.).

W przypadku, gdy uzyskasz prawo do świadczenia pieniężnego ze środków publicznych (np. renta z KRUS), zwiększy się kwota świadczeń finansowych, które otrzymujesz lub zostaniesz zatrzymany i ukarany karą pozbawienia wolności, musisz zgłosić ten fakt do ZUS. Jeżeli zataisz zmiany przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, a wypłata świadczeń nadal będzie następować, będziesz musiał oddać niesłusznie otrzymane wypłaty świadczenia 500 plus dla osób niepełnosprawnych.

Inne świadczenia, o które może ubiegać się osoba z orzeczoną niepełnosprawnością

W katalogu pomocy finansowej dla osób z niepełnosprawnością wyszczególnia się nie tylko 500+, ale przede wszystkim funkcjonujący od lat zasiłek i dodatek pielęgnacyjny czy rentę socjalną. Pomocny może być również zasiłek rodzinny lub opiekuńczy, ale też dodatek rehabilitacyjny i specjalny zasiłek opiekuńczy. Niestety, przyjmowanie jednego świadczenia może uniemożliwić staranie się o inny dodatek, ale zawsze warto wystosować pismo i złożyć niezbędną dokumentację. W programach pomocowych, np. MOPS czy PCPR są programy wspomagające zakup sprzętu ortopedycznego, dofinansowujące sprzęt rehabilitacyjny czy turnusy rehabilitacyjne, ale też likwidację barier architektonicznych. Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z pomocy finansowej w kształceniu czy likwidacji barier funkcjonalnych, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej lub innego typu pomoc doraźną lub stałą.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.