Skip links

Rola rządowych programów w poprawie warunków życia osób z niepełnosprawnością

Według statystyk aż 12,2% mieszkańców Polski posiada orzeczenie o niepełnosprawności i stanowią tym samym solidną grupę, o którą powinniśmy wszyscy zadbać. Powinien też zadbać o te osoby przede wszystkim rząd. A czy to robi, w jaki sposób i czy jest skuteczny? To oceniamy w każdych wyborach samorządowych i parlamentarnych. Przygotowaliśmy przegląd programów, które działają aktualnie w ramach rządowego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością. Do Ciebie należy ocena ich dostosowania do aktualnych społecznych potrzeb.

Wsparcie rządowe osób z niepełnosprawnością – czym jest i jaki jest jego zakres?

Dzięki podatnikom, czyli osobom pracującym, co roku do budżetu państwa trafia ok 500 miliardów złotych, wśród których część jest przeznaczana na działania społeczne, kulturowe, sportowe. Wśród grona beneficjentów są też osoby z niepełnosprawnością, które za pośrednictwem ciekawych programów i inicjatyw mogą uczestniczyć w życiu społecznym, realizować swoje obywatelskie obowiązki i rozwijać pasje. Środki z budżetu trafiają do samorządów czy organizacji pozarządowych, które już na poziomie lokalnym wspierają bezpośrednio osoby niepełnosprawne i ich rodziny. Dlatego szereg programów rządowych wciela w życie PCPR w ramach „Aktywnego Samorządu”. Jest to m.in. dofinansowanie do czesnego, dofinansowanie do zakupu i przystosowania samochodu, zakupu i naprawy sprzętu ortopedycznego, np. wózka lub protez. W gronie projektów znajdują się też inne programy, które omawiamy poniżej.

Program usług opiekuńczych – opieka wytchnieniowa

Nie zdajemy sobie sprawy na co dzień z tego, jak ogromną prace wykonują rodzice i partnerzy osób z zaawansowana niepełnosprawnością. Pomagają im zachować higienę, podają jedzenie, czeszą, usypiają, wychodzą na zewnątrz. Najczęściej nie mogą liczyć na niczyją pomoc i pracują w roli pielęgniarki, nauczyciela, asystenta i psychologa w jednym, zapominając całkowicie o sobie i swoich potrzebach. W trosce o ich dobrobyt i równowagę psychiczną powstał program opieki wytchnieniowej, którego celem jest zapewnienie członkom rodziny (opiekunom) osób niepełnosprawnych alternatywnej formy czasowej opieki. Obejmie on członków rodziny, którzy zajmują się:

  • osobą niepełnosprawną z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
  • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.

Program Asystencji Osobistej dla osób niepełnosprawnych

Na szczególną uwagę zasługuje program asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością. Projekt ten zakłada wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, czynnościach samoobsługowych, tym utrzymaniu higieny osobistej, prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie, przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania i wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem. Dzięki programowi wiele osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, potrzebujących pomocy osób trzecich, może w ogóle podejmować jakieś aktywności życiowe, społeczne, kulturowe. W rozmowach z naszymi podopiecznymi daje się odczuć palącą potrzebę skorzystania z usług asystenta, dzięki któremu niemal samodzielnie, niezależnie od rodziców, osoba z niepełnosprawnością będzie mogła studiować, pracować, chodzić na randki, na mecze ulubionej drużyny piłkarskiej i choć trochę odciąży to rodziców, którzy sprawują tę piecze na co dzień.

Program „Mój Dom” czyli likwidacja barier architektonicznych w miejscu zamieszkania

Mieszkasz na 3 piętrze w bloku bez windy, a z dnia na dzień tracisz sprawność? Na pewno wiesz, jak zmieniło się przez to Twoje życie i przestałeś już nawet marzyc o opuszczeniu 4 ścian. Właśnie z myślą o takich sytuacjach, ale też wielu innych, powstał program Mój Dom. Jest to pakiet, który obejmuje budowę centra opiekuńczo-mieszkalnego dającego wsparcie dorosłym osobom ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi. Kolejnym celem projektu jest pokrycie części wydatków związanych z dostępnością architektoniczną budynków wielorodzinnych, a także likwidacja barier architektonicznych. Pomocne mogą być też dopłaty do najmu mieszkania dla osób niepełnosprawnych i dofinansowanie kosztów dostosowania lub wyposażenia mieszkań.

Program „Dostępność Plus”

W programie na lata 2018-2025, stworzonym i zatwierdzonym przez poprzedni rząd znalazło się miejsce na potrzeby osób z niepełnosprawnościami związane z przemieszczaniem się, docieraniem do różnych miejsc, ośrodków kultury i zdrowia bez barier architektonicznych. Wdrożenie tych rozwiązań zapewnia osobom z mniejszych miast (100 gmin objęto programem likwidacji barier) możliwość uczestniczenia w życiu społecznym, kulturalnym, asportowym, ale przede wszystkim w zadbaniu o zdrowie. Pomocne w tym są również zapisy o zapewnieniu transportu do potrzeb osób z różnym stopniem niepełnosprawności oraz, co ważne, przeszkolenie pracowników z zasad udzielania pomocy osobom z niepełnosprawnością wzroku lub ruchu. Znaczną część zapisów programu obejmuje edukacja oraz ułatwienie ukończenia szkół na każdym etapie, łącznie ze studiami i likwidacją barier w dostępie do kształcenia. Mamy nadzieję, że dzięki temu każdy z Was, naszych podopiecznych, będzie mógł skorzystać i wspinać się najpierw po szczeblach edukacji, a w przyszłości także kariery! Rozwój technologii i wszechobecna cyfryzacja, która stała u podstaw programu Dostępność Plus znacząco wpłynęła na dostęp do usług społecznych i medycznych dla osób z niepełnosprawnościami i jest to coś, co stale będzie się rozwijało.

Wygląda więc na to, że mimo zmieniających się rządów utrzymywana jest polityka prospołeczna, wyrównująca szansę i likwidująca bariery, budująca społeczeństwo obywatelskie, równe i bezpieczne dla każdego. To ważne, nie tylko dla nas jako Fundacji Moc Pomocy, ale dla ogółu społeczeństwo, bo większa integracja uwrażliwia nas na różnorodne potrzeby ludzi.

Z jakich programów korzystacie? Napiszcie do nas!

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że akceptujesz ich użycie.